[ad_1]

قسمتهای شکسته اندام تناسلی ریز یک حشره کوچک کرتاسه اخیراً پس از بیش از ده سال جمع آوری شد.

محققان گونه جدیدی از اشکال قاتل را از فسیلی کاملاً حفظ شده در حدود 50 میلیون سال توصیف کرده اند. در زمان کشف فسیل ها در کلرادو در سال 2006 ، آنها در وسط تقسیم شدند. وقتی سنگ اطراف آن به دو نیم شد ، هر نیمه نیمی از بدن حشره را نگه داشت. این تقسیم تقریباً کامل بود ، اما محققان دریافتند که یک ساختار کوچک به نام pygophorus – کپسول دستگاه تناسلی یک حشره نر ، تقریباً به اندازه یک دانه برنج – شکسته شد تا شکل اصلی آن مخفی باشد. در یک بیانیه.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر