آمریکایی ها قبل از آن در طی یک بیماری همه گیر شکرگذاری را جشن گرفتند. این چیزی است که اتفاق افتاده است.


برای دومین بار در اندکی بیش از یک قرن ، جهان در میان خشمگین با تعطیلات زمستانی روبرو است پاندمی.

امسال ، مانند جدید کووید -19 موارد در حال افزایش است تا تعداد زیادی را در ایالات متحده ثبت کند ، سنت های سنتی تعطیلات مانند سفرهای بین ایالتی و اجتماعات خانوادگی در فضای داخلی زیر سوال می رود. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) به خانواده های آمریکایی مشاوره داده است در این روز شکرگذاری با دیگران در خارج از خانه خود ناهار نخورید ، در حالی که برخی از شهرها رهبر اروپا را در اعمال محدودیت های قفل جدید دنبال می کنند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید