[ad_1]

برای دومین بار در اندکی بیش از یک قرن ، جهان در میان خشمگین با تعطیلات زمستانی روبرو است پاندمی.

امسال ، مانند جدید کووید -19 موارد در حال افزایش است تا تعداد زیادی را در ایالات متحده ثبت کند ، سنت های سنتی تعطیلات مانند سفرهای بین ایالتی و اجتماعات خانوادگی در فضای داخلی زیر سوال می رود. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) به خانواده های آمریکایی مشاوره داده است در این روز شکرگذاری با دیگران در خارج از خانه خود ناهار نخورید ، در حالی که برخی از شهرها رهبر اروپا را در اعمال محدودیت های قفل جدید دنبال می کنند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir