همینطور ممکن میباشد شما اهمیت سرعت قابل قبولی توان تایپ کردن داشته باشید اما اصول صحیح تایپ یا این که توجه مورد نیاز برای اینکار را نداشته باشید، از جمله موردها مهمی که در تایپ امداد متعددی به شما می کند نحوهی قرار گرفتن دست و انگشتان بر روی ورقه سوییچ است، همین مورد به ظواهر کوچک علاوه بر این‌که اعتنا و شتاب تایپ شما را بهبود میبخشد، از لحاظ ارگونومیک هم اثر بخش بوده و میزان مرغوب بودن تایپ شما را ارتقاء دهد. به جهت همین امر، شخص بایستی هر دو دست را در مکان مطلوب بر روی ورقه سوییچ قرار دهد و اهمیت تمرین منظم، مکان کلیدها به طور خودکار مراقبت می شوند و فرد در مدت زمانه فراوان پاره ای سوای حتی نگاه نمودن به برگه سوییچ حاذق به تایپ خواهد بود. به عنوان شروع، دست خویش را به روش گفته شده روی کلیدهای شالوده گذاشته و هر یک از کلمات پایین (یا دیگر لغت ها دلخواه) را در برنامه WORD به قدری تایپ نمایید که احساس فرمائید نوشتنشان (بدون نگاه به کاغذ کلید) برایتان آسان شده است. ۸ دکمه خانه، پرکاربردترین حروف صفحه دکمه به شمار می روند. این نرم افزار آموزش تام و درست تایپ حساس کاغذ کلید گویش انگلیسی را در اختیارتان قرار می آموزش تایپ فرمول های شیمی دهد . ● آموزش تایپ پرسرعت ده انگشتی سوای نگاه به ورقه سوییچ در این گفتار به اختصار طرز تایپ ۱۰ انگشتی آموزش داده می شود. همانطور که می دانید، تایپ آبادی انگشتی مهارتی میباشد که به شما قابلیت می دهد تا سوای نگاه کردن به کاغذ کلید، حیاتی سرعتی بیش از ۵برابر افراد عادی (۱۸۰حرف در دقیقه) تایپ نمایید. همین وب سایت هم مانند تارنما یوتایپ، یک سری درس اول خود را به صورت مجانی در اختیار شما قرار میدهد. یک عدد از بهترین سایت های تست شتاب تایپ وبسایت Key Hero می باشد. در شرایطی که زمانی برسد که بتوانید ۱۸۰حرف در دقیقه تایپ کنید (با احتساب کسر ۵حرف به ازای هر غلط) به این معنی که شایستگی دریافت سند بین المللی این فن را داشته و از نظر سازمان فنی و فن ای کشور، یک تایپیست رشته ای به شمار می آیید. ما به جهت این که شما بتوانید به راحتی به تایپ کردن کلیدی قریه انگشت اشراف پیدا کنید، کتابی تهیه کرده ایم که در آن کلیه نکات و آموزش های حتمی به جهت یادگیری همین طرز ارائه شده اند. از این اول می بایست بگوییم که این نرمافزار برای یادگیری تایپ آبادی انگشتی فارسی مناسب نیست و از گویش فارسی پشتیبانی نمیکند. اما معتقدم که جهت آموزش این مهارت به اشخاصی که واقعاً انگیزه و پشتکار یادگیری آن را داشته باشند، یک جلسه هم به اندازه بوده و آن‌گاه از آن در صورتی که تمرین تر و تمیز و مکرر کنند، به مرور روزگار در حد تایپیست های رشته ای آموزش دیده ظاهر خواهند شد.

ایندکسر