آموزش عکاسی: آشنایی با اصول اولیه عکاسی و ترکیببندی – چطور

عمل عکاسی ممکن است در بین یک ساعت تا یک‌سری روز کاری هم ارتفاع بکشد که کانون تبلیغاتی مدرن طرح به شما پروژه های یک روزه عکاسی را پیشنهاد می دهد. عکاس تبلیغاتی از گونه های مختلفی از عکس ها استعمال می کند تا خیر تنها محصولات، بلکه طریق زندگی، مفاهیم و ایده ها را نیز به فروش برساند . به جهت رعایت این قاعده باید در زمان عکاسی فریم خود را به ۹ نصیب مساوی، طبق عکس زیر، تقسیم کنید. آنان همینطور پیشگام رویکرد جدیدی به جهت استعمال از عکاسی دارای فناوریهای تازه برای ثبت اتفاق ها شدند. عکسهای متفاوت از زوایای گوناگون از یک محصول، اطمینان خرید کننده را جلب میکند. بنابراین بهترین پس زمینه، یک پس زمینهی ساده و بدون الگو و غالبا سفید است. را میپذیرد. بدین ترتیب می بایست مشخصات عکس صنعتی شما اصلی آن ویژگیها که به طور معمول در سایت به عبارتی فروشگاه ابلاغ شده است، مطابقت داشته باشد. به جهت نمونه اگر می خواهید دوربین عکاسی بفروشید، از کلیه زوایا از دوربین عکس بگیرید و جزئیات کاغذ دکمه و لنز و برگه اکران و انواع پورتهای آن را به تصویر بکشید. به جهت مثال اگر بخواهید یک ساعت بخرید نخست کلیدی خود فکر میکنید که این ساعت بر روی دست به چه صورت به نظر میرسد. نور، انواعی دارد مانند نور طبیعی، نور داخلی، نور مصنوعی و غیره؛ که هر یک بهطور متفاوتی روی میزان مرغوب بودن عکس اثر گذاری میگذارند. نورپردازی متقاطع (Cross Lighting) چه به جهت مبتدیان و چه اشخاص حرفهای در عکاسی، به نورپردازی متقاطع یک چیدمان گفته میشود که یک عکس دراماتیک و به مهربانی نورپردازی شده ثبت میکند. در این ساعات، سایهها هم بلندترند و همهچیز برای گرفتن عکسی منحصربهفرد با نور طبیعی مهیا است. بیشتر کلاسهای عکاسی مقدماتی و هم اکثری از کلاسهای هنری، قاعدهی یک سوم را آموزش می‌دهند زیرا ابزار واقعا قدرتمندی است. بخش اعظمی از فروشندگان، یک سری محصول را در یک دستهبندی عرضه میکنند. وقتی که می خواهید از یک کالا عکاسی کنید، نگاهی به اطراف خود بیاندازید و در صورتی که احساس میکنید شیء خاصی جلوهی عکس تبلیغاتی یا صنعتی را بهبود میبخشد، به جهت استفاده از آن خیلی وسواس به آتلیه نوپا جوانه خرج ندهید. به جهت انجام همین پروژه از مجموعه عکاسی به ملازم تجهیزات حرفه ای به کار گیری می کنیم. در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و شیوه استعمال از آتلیه بچه یزد نی نی سایت دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426