۴ – ذغال فعال بخش اعظمی از مولکول های مواد آلی و نا محلول در آب مثل مایعات هیدروکربوری را جذب می کند . دست اندرکاران بخش اعظمی که باعث عدم ثبات کف ها می شوند، به مهربانی باعث بی ثباتی امولسیون ها هستند. پیش از این به عامل عدم وجود این دستگاه در کشور، ارزیابی کیفی مواد ضد کف نفت ناپخته فقط اهمیت آزمون عملیاتی و دارای صرف مقادیر بالای ضد کف های انتخابی امکان پذیر بوده است. اصطلاح عملکرد ضد کف به جهت تعریف ضد کف به معنای کیفی حیاتی توجه به کار ضد کف و استمرار آن استفاده محلول ضد کف می شود. • قبل از، از در میان رفتن توان ضد کف، قابلیت و امکان ضد کف به جهت از فی مابین بردن میزان مشخصی از کف معلوم می شود. ولی مرز چندان مشخصی در میان همین دو تیم وجود ندارد و غالبا و در لفظ عامه همین 2 گروه، یکسان شناخته می شوند. همین گرایش می تواند به شدت تولید را محدود نماید به ویژه در سکوهای دریایی که مشکلات حاصل از تشکیل فوم دوچندان است. • فعالیت ضد کف، کارایی ضد کف را (در حین همزن) را سبب ساز می شود و یا توانایی ضد کف برای از دربین بردن پرسرعت کف تولید شده از قبل معین می شود (به عنوان مثال، پس از متوقف نمودن همزن). ۲ – مطالعات انجام شده بر روی برخی از ضد کف ها مهم فرمولاسیون مشخص بیانگر غیر فعال شدن آن‌ها حساس افزایش تمرکز در سطح می باشد . دو عملکرد مهم سورفاکتانت عبارتند از: (۱) کمتر جاذبه سطحی فازهای روغن و آب و (۲) خودداری از انباشت، انسجام و شکستن قطرات پراکنده پس از تشکیل آن‌ها (APV). 4. موجب تشکیل بلورهای نامنظمی می شود که خاصیت چسبندگی آن ها به تراز فلز کم می باشد. به تجمع حباب های گاز تشکیل شده در نتیجه پخش گاز در مایع و پایدار شدن آن، کف می گویند. نوع امولسیون تشکیل شده تا حد متعددی به ماهیت سورفاکتانت گزینه به کار گیری در آن بستگی دارد. کف بیش از حد در روند ایجاد باعث به حالت های ایمنی کنترل نشده، کاهش ظرفیت تولید، ارتقا هزینه ها و مشکلات حمل و نقل می شود. ایجاد کف و حباب اثر نا مطلوبی می باشد که در حین ایجاد و اختلاط مواد رنگ مشکلاتی ساخت می کند. همینطور مطالعات در باره توان اثر گذاری مواد فعال در تراز روی انتفال حرارت را نشان دیتا اند . از پیشین به دور معلوم شده است که ذغال فعال با راندمان بالا ضد کف های سیلیکونی را جذب می نماید و مطالعات همینطور نشان دیتا میباشد ذغال فعال ضد کف های غیر یونی را جذب سطحی می نماید . زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اصلی ضد کف رزین وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر