آیا بیش از یک انرژی تاریک وجود دارد؟پل م. ساتر یک فیزیکدان نجومی در است آفتابی استونی بروک و موسسه فلاترون ، میزبان از فضانورد بپرسید و رادیو فضایی، و نویسنده چگونه در فضا بمیریم. او این مقاله را به Space.com کمک کرد آرا Expert خبرگان: نظرات و آمارها.

ما نمی دانیم چه چیزی پشت آن است انرژی تاریک، نامی که ما به عصر فعلی انبساط سریع در جهان می زنیم. بسیاری از نظریه پردازان نوعی میدان کوانتومی را به عنوان موتور انرژی تاریک ترجیح می دهند ، اما سازش این ایده ها با بینش های نظریه ریسمان دشوار است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید