آیا در صورت بارداری دریافت COVID-19 بی خطر است؟



بنابراین ، شما در وسط یک بیماری همه گیر باردار هستید. آیا واکسینه شدن علیه COVID-19 بی خطر است؟

اگرچه این عکس ها هنوز در زنان باردار یا شیرده آزمایش نشده است ، اما متخصصان به Live Science گفتند که دلیل کمی برای چنین تصوری وجود دارد واکسن های موجود این برای افرادی که هستند مضر خواهد بود باردار یا شیردهی ، یا اینکه واکسن ها خطری برای رشد جنین یا نوزادان شیرده دارند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*