[ad_1]

طبیعت زمین را به چندین غار غول “قارچ” یا کربن مجهز کرده است که می تواند به مردم در مبارزه با تغییرات آب و هوا کمک کند. این قارچ های طبیعی مانند انسان می توانند با حذف موثر کربن از جو ، آن را جذب کنند.

اما این عمل علمی تخیلی در واقع شامل چه مواردی است؟ و چقدر طول می کشد – و هزینه می کند – برای تغییر و کاهش سرعت تغییر اقلیم؟

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر