پس اضطراری می باشد تا فرآورده پیستون ها را در خودرو بدانیم و اهمیت کارایی هر کدام هم آشنا شویم. همین فشار بیرونی از خاصیت فنری حلقه ها ناشی می شود ، ولی در زمان احتراق حیاتی فشار گاز پشت رینگ ها که آن‌ها را محکم خیس به دیواره سیلندر فشار می دهد ، کامل شدن می شود. هنگامیکه مخلوط سوخت و هوا مشتعل می­شود، فشار ناشی از گازهای احتراق بر بر روی سر پیستون وارد می­شود و پیستون را به سمت میل لنگ هل می­دهد. همین وضعیت سبب به جریان روغن اضافی به سمت درون محفظه احتراق می­گردد. طول زیاد این حلقهها نیز باعث زیادشدن انعطاف فنر میشود. هرقدر قطر رینگ فنرها بیشتر باشد، فنر قویتر می باشد پیستون تفنگ بادی و برعکس. بخش اعظم بخوانید: شفت اتومبیل چیست؟ پیستونها ضربههای واردشده به چرخهای ماشین را جذب می‌نماید و سپس به هوای فشرده باطن سیلندرها منتقل میشود. هنگامی یک ضربه محکم به فنر اتومبیل وارد میشود، فنرها بر اثر نیروی واردشده به بالا پرتاب میشود. فنر چندنرخی: گونه دیگری از فنر مارپیچ نیز در ماشینهای سواری به کارگیری می‌گردد که به آن فنر چندنرخی گفته میشود. همین فنرها از نظر وزنی سبکتر از مدلهای دیگر فنر پر پیچ و خم هست و بهتر از آنان نیز میتواند وزن دوچندان را تحمل کند. در صورتی که مقدار ضربه خیلی زیاد باشد، مقداری از هوای درون سیلندر هم از آن خارج می شود و بعد از نقطه نهایی ضربه، یک کمپرسور بادی که در کنار فنر قرار گرفته است، هوای کمشده را به باطن سیلندر گشوده میگرداند. که اما منوط به گشوده کردن موتور است ولی وقتی موتور را باز کردیم برای محاسبه چگونگی بروز اشکالات موتور و خودداری از پیدایش دوباره این اشکالات ؛ شرایط پیستون می تواند داده ها مفیدی در اختیار مکانیک ها و تعمیر کاران قرار دهد . این عمل منجر می‌گردد تا رینگ فشاری خاصیت خودداری از نشت گاز را داشته باشد. حلقه های چگالی غالبا از چدن ساخته می گردند در بعضی موتورهای دیزل و لبریز قدرت از رینگهایی استعمال می شود که از چدن نشکن ساخته شده اند.

ایندکسر