17- کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی موظف هستند تعداد 5 نسخه از آگهینامهها را به اداره فرهنگ وتمدن و ارشاد اسلامی استان محل فعالیت خود تحویل و برگه اعلام وصول دریافت کنند و در مورد آگهینامههای تخصصی نیز تعداد 5 جلد به دفتر تبلیغات و اطلاعرسانی تحویل و رسید دریافت نمایند. تبصره: کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی منتشرکننده آگهینامه مکلف هستند به زمان پذیرش یا اخذ سفارش چاپ آگهیها مجوزها و مستندات قانونی واجب مرکز سفارشدهنده را دریافت و در شکل درخواست ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها آگهی فروش مدیون جانبازی ارائه نمایند. تبصره 1: کمیته تبلیغات استانها به هنگام صادر شدن موافقت بنیادی برای تکثیر اطلاع رسانی نامه؛ باز‌نگری واجب را از بانک رسانه های میهن (برخط) به فعالیت می آورند. در غیر همین رخ انتشار آگهینامه به وسیله آن‌ها غیرمجاز خواهد بود و از عمل این کانونها ممانعت به کار خواهد آمد. تبصره 2: کانون تنها مجاز به انتشار یک آگهینامه عمومی پس از کسب موافقت کمیته استان است و تکثیر چندین آگهینامه به جهت رشته و صنعتی مختص منوط به دریافت موافقت از دفتر کار تبلیغات و اطلاعرسانی است. کمپانی داروسازی عبیدی یک عدد از قدیمیترین شرکتهای داروسازی در کشور‌ایران میباشد که در سال 1325 تاسیس شده است. اهمیت این هم اکنون تحقیقات ادامه یافت تا این‌که در بررسیهای پلیسی معین شد که اطلاع رسانی فروش یک تخته فرش ابریشمی که شباهت زیادی اهمیت فرش سرقت شده دارد در یک عدد از سایتهای اینترنتی آگهی شده است. تبصره 2: کانونها می توانند برای نامگذاری آگهی طومار از اسم دیگری به غیر از نام کانون به کارگیری نمایند و رعایت مفاد بند مربوطه (11) و تبصره 1 این بند الزامی است. 14- آگهینامه باید کلیدی شناسنامهای در ابعاد دست‌کم دو فریم در صفحههای ثابت باشد که در آن نام کانون اطلاع رسانی و تبلیغاتی و شماره پروانه عمل آن، نام مدیر مسؤول کانون، نشانی، شماره تلفن و زمینه جغرافیایی تحت پوشش و نام چاپخانه؛ نشانی و شماره تلفن آن در شناسنامه درج شود. 8-درج آگهیهای احزاب و نهادهای سیاسی و اطلاع رسانی نامزدهای انتخاباتی در آگهینامه ممنوع است. در اینجا قصد داریم تا درمورد تعمیر آیفون چهره ای در کمپانی آیفون سازان حرف کنیم. بیشتر بخوانید: چگونه در فضای مجازی تبلیغ کنیم ؟ وب وبسایت و اپلیکیشن کیلید به عامل آنلاین بودن خدمات، محدودیتی در ارائه خدمات در سراسر جمهوری اسلامی ایران ندارد البته در فاز اول در تهران و کرج خدمات بیشتری ارائه می شود. دستورالعمل تکثیر آگهینامهها در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 10/06/1393 کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی مرزوبوم به تصویب رسید و از دوران ابلاغ جایگزین دستورالعمل های گذشته شده و واجب الاجرا می باشد. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط دارای چه جایی و طرز به کار گیری از آگهی فروش مرهون جانبازی دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر