اسرار پنهان در تصاویر میکروسکوپی از آثار باستانی فاش شده است


نماهای بسیار بزرگنمایی شده از آثار باستانی زیبایی پنهان فوق العاده آنها را نشان می دهد و سرنخ های جالبی را درباره نحوه ساخت و استفاده از آنها از مدت ها قبل نشان می دهد.

به عنوان مثال ، منسوجات پارسی در قرن هفدهم حاوی نخ های ابریشمی بودند که به صورت جداگانه در نوارهای فلزی نازک پیچیده می شدند. و ریزساختار سوزن از قبرس ، لمس کسی را که آن را شکل داده است ، در اثر خوردگی تاریکی که هنگام چرخش و ضربه زدن سوزن ظاهر می شود ، حفظ می کند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*