امروزه فرآیندهای اسید فرمیک عمدتاً بر مبنا دو مسیر اهمیت انجام می گردد: هیدرولیز متیل فرمت و تهیه و تنظیم اسید فرمیک آزاد از فرمات ها. از آبکافت (هیدرولیز) متیل فرمات، اسید فرمیک تولید میشود. اسید فرمیک درصورتیکه در غلظت ۸۵ درصد باشد قابلیت و امکان اشتعال را داراست اما اگر اسید فرمیک را رقیق کنیم از آن در مواد غذایی هم استعمال می شود تیتر افزودنی های مواد غذایی ایالات متحده آمریکا آن را در سازمان خوراک و دارو قرار دادهاند. این ماده در صنعت دارو سازی نیز به جهت ساخت مواد دارویی فعال به کار گیری می شود. در شیمی آلی مصنوعی، اسید فرمیک اغلب به تیتر منشاء یون هیدرید(توسط واکنش اشوایلر- کلارک یا این که واکنش لوکارت-والاچ) و به عنوان مرجع هیدروژن در آنچه”انتقال هیدروژن” نامیده می شود، کاربرد دارد. در مواجهه حساس اکسید کننده های پر اقتدار ، الکلها و پراکسید هیدروژن شدیدا واکنش داده و منفجر می شود. به خواسته تبدیل مولکول CO2 ترمودینامیکی پایدار و نسبتا غیر فعال به متاع آیتم حیث به روشی کارآمد ، باید وضعیت واکنش مطلوب و مکانیسم های فعال سازی را پیدا کرد. بررسی منشاء حیات موضوع جالبی می باشد که همواره گزینه تحقیق بوده و ممکن است نواد شیمیایی ساده ای نظیر این اسید که در زندگی فعلی ما گزینه اصلی هستند در گذشته های دور از دارای بیشتری برخوردار بوده باشند. اسید فرمیک در حال حاضر برای دوری از یخ زدگی جاده ها در فصل زمستان در بعضی از کشورها به شکل نمک های مختلف جایگزین نمک های سنتی شده است، آنهم به استدلال سازش اساسی محیط زیست و نیز دلیل موثر بودن بالای همین ماده است. دانشمندان بر این باورند که اسید فرمیک در صورت گیری حیات بر بر روی کره زمین نقش داشته می باشد و این ماده در سال ۱۹۷۰ او‌لین بار در فضای دربین سیاره ای یافت شد و در شهاب سنگ ها هم وجود دارد. تقریباً هر زیست توده گیاهی قابل اکسید شدن است.این ماده ، CO2 و آب کلیدی قدرت تعیین بالا به اسید فرمیک ، با به کارگیری از پلی اکسی متالات ها مانند کاتالیزورهای اکسیژن رسان . به همین علت در رخ تماس اسید فرمیک اهمیت دیده ، می بایست کلیدی شتاب چشم را اساسی آب فراوان شستشو بدهید و سریعاً به پزشک مراجعه کنید . اسید فرمیک در آب و بخش اعظمی از حلال های قطبی قابل حل می باشد و تا حدودی دارای هیدروکربن قابل ادغام است. اسید ضعیف اسیدی هست که تا حدی در محلول آبی انقطاع می شود. برای کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استعمال از تلفظ فرمیک اسید ، شما احتمال دارد می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر