به برهان اینکه مس رسانای فراوان قوی می باشد معمولا محصول کویل ها از محصول مس میباشد. کمتر بدور شامل پولی ، بلبرینگ کف گرد، شافت انتقال توان ، فولی موتور و تسمه میباشد. در شکل کمتر تراز آب باطن حوضچه آب سرد، شناور به سمت تحت رفته و آب بیشتری به حوضچه وارد میشود. اهمیت تعیین یک شرکت مناسب برای خریداری و کارگزاشتن برج خنک کن میتوان هزینه عملیاتی و نگهداری خرید برج خنک کننده فایبرگلاس را کاهش داد. از این رو، در پایین ترین حیطه حوضچه آب سرد یک لوله به جهت خروج آب آلوده و کثیف قرار میدهند که ورودی آب جبرانی، آب تمیز را جایگزین آن میکند. هوا هم از نصیب لوور یا کرکرههای محل ورود هوا وارد می گردد. این محل ورود به یک شناور وصل می باشد که شبیه شناور کولر آبی عمل میکند. در شکل کار نکردن شناور زمان مالامال شدن حوضچه آب سرد، این لوله اب مازاد را بیرون میکند. در مقابل، کلیدی بالا رفتن سطح آب شناور به سمت بالا حرکت کرده و ورود آب را محدود میکند. اساسی اعتنا به اینکه یک درایو همیشه مسائل واضحی را نمایش نمی دهد پس حتمی است که بازرسی تام بوسیله یک متخصص اهمیت تجربه انجام شود. برجهای خنک کننده به عنوان یک مبداء برودتی وظیفه خنککردن دستگاههای گرما زا را بر عهده دارااست و عموماً به رخ دایم کار (continues) طراحی میگردند. آن‌گاه یک بار دیگر همانند آنچه در بالا اتفاق افتاد، روش کار برج خنک کننده تکرار می شود تا کارفرما یا این که به مرحله خاصی از دما رسد و یا این که در سیستم های تهویه مطبوع، هوای مورد نظر به دمای 29 درجه سانتی گراد رسیده و وارد چیلرها و رشته کویل ها گردد. در همین جا گروه ای وجود دارااست که حیاتی گرد نیز آیی افراد چابکدست و فراوان متبحر آماده ی سرویس رسانی و سرویس دهی به شما می باشند. 4. تراز تشتک و میزان جلبک آب را بررسی نمایید و در رخ وجود رسوبات زیاد آب زیرآب کشی را انجام دهید.

ایندکسر