“اقدام شبح از راه دور” می تواند یک ساعت تقریباً بی نقص ایجاد کند


فیزیکدانان روزی را تصور می کنند که قادر خواهند بود ساعتی را بسیار دقیق طراحی کنند که از آن برای تشخیص اغتشاشات ظریف در زمان مکانی یا ماده تاریک گریزناپذیری را پیدا کنید که همه چیز را می کشد اما نور ساطع نمی کند. تیک تیک این ساعت تقریباً عالی خواهد بود.

ممکن است این رویا دور نباشد: گروهی از محققان ساعتی را ایجاد کرده اند که با برخی تغییرات می تواند چهار تا پنج برابر از بهترین ساعتهای دنیا دقیق تر باشد. به بیان بهتر ، اگر دقیق ترین ساعتهای امروزی از بدو تولد جهان شروع به تیک زدن می کنند ، امروز فقط نیم ثانیه خاموش می شوند. با پیشرفت های بیشتر ، این ساعت جدید فقط در 0.1 ثانیه خاموش می شود.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید