امید به زندگی در ایالات متحده به دلیل COVID-19 به طرز چشمگیری در حال کاهش است

[ad_1]

طبق یک مطالعه جدید ، امید به زندگی در ایالات متحده بیش از یک سال کاهش یافته است – بیشترین افت در دهه ها – به دلیل تعداد زیادی از مرگ و میرها ناشی از COVID-19.

محققان پیش بینی می کنند که طبق مطالعه همه گیر COVID-19 ، امید به زندگی در ایالات متحده در سال 2020 1.13 سال کاهش می یابد و به 77.48 سال می رسد ، طبق مطالعه منتشر شده در روز پنجشنبه (14 ژانویه) در این مجله اطلاعیه های آکادمی ملی علوم. محققان می گویند این بزرگترین افت امید به زندگی حداقل 40 سال در یک سال است و امید به زندگی کشور را به پایین ترین سطح از سال 2003 کاهش می دهد.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir