[ad_1]

جهان ممکن است پر از سیاهچاله های کوچک و باستانی باشد. و ممکن است محققان بتوانند آن را ثابت کنند.

این سیاه چاله های کوچک از ابتدای زمان یا سیاهچاله های اولیه (PBH) دهه ها پیش تصور شده اند. محققان آنها را به عنوان توضیحی در مورد آنها ارائه می دهند ماده تاریک، ماده ای نامرئی است که جاذبه جاذبه را در سراسر فضا اعمال می کند. بیشتر توضیحات مربوط به ماده تاریک شامل ذرات فرضی با خواص ویژه است که به آنها کمک می کند تا از شناسایی جلوگیری کنند. اما برخی از محققان معتقدند که انبوهی از سیاهچاله های کوچک که مانند ابر در فضا حرکت می کنند ، توضیح واضح تری ارائه می دهد. یک مطالعه جدید اکنون توضیح می دهد که این PBH ها از کجا می آیند و چگونه ستاره شناسان می توانند پس لرزه ها را هنگام تولد تشخیص دهند.

سیاهچاله های کوچک از کجا آمده اند؟

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر