انفجارهای ابرنواختر ممکن است به شکل گیری تاریخ آب و هوای زمین کمک کرده باشدممکن است انفجارهای ستاره ای بیش از آنچه دانشمندان تصور می کردند ، در تاریخ آب و هوای کره زمین نقش داشته اند.

در نزدیکی ابرنواخترها طی یک مطالعه جدید گزارش شده است که یک سری از آثار احتمالی در پرونده حلقه های درخت در اینجا در زمین طی 40،000 سال گذشته به جا مانده است ، که به طور بالقوه باعث از بین بردن آب و هوای سیاره ما در آن دوره می شود.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*