اولین زندگی می تواند در جزایر باستانی اتفاق بیفتداولین زندگی از زمین می تواند در حوضه های آب گرم جزایر پر از یک اقیانوس وسیع با یک سیاره گسترده تکامل یابد.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*