[ad_1]

مجموعه سرزمین های تصوری حدس می زند که در صورت تغییر یک جنبه اصلی زندگی ، جهان چه شکلی خواهد بود ، خواه مربوط به کره زمین باشد یا به بشریت.

سبز پوست در داستان های علمی ، از مردان سبز کوچک گرفته تا Hera Sindula از Star Wars Rebels تا Gamora از Guardians of the Galaxy رایج است. اما اگر پوست سبز فقط برای بیگانگان خیالی نباشد چه می کنید؟ اگر مثلاً مردم پوست سبزی داشتند ، اگر فرصتی به ما می داد تا خود را معرفی کنیم ، چه می شود فتوسنتزاز کدام گیاهان برای زندگی در زیر نور خورشید استفاده می کنند؟

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر