[ad_1]

در فضا ، هیچ کس نمی تواند صدای جیغ شما را بشنود – یا منفجر شود ، یا در حال سقوط باشد ، یا به آرامی با کهکشان همسایه برخورد کند. اما اکنون ، به لطف جدید “فراصوت داده ها“برنامه ناسا ، شما حداقل می توانید دریابید که برخی از شدیدترین پدیده های جهان وقتی به صدائی که توسط ابزارهای زمینی تبدیل می شود ، تبدیل می شوند.

برای شنیدن این که به نظر می رسد این صدا به چاندرا ناسا مراجعه می کنیم اشعه ایکس مرکز – که به مدت 20 سال کهکشانهای دوردست را با رصدخانه اشعه ایکس چاندرا به تصویر می کشد. (بدیهی است که فقط دیدن شگفتی های فضا کافی نبود.) محققان چاندرا در ابتکار جدید خود ، سه تصویر نمادین را از بایگانی خود برداشتند و فرکانس های مختلف نور را به تن صدا های مختلف ترجمه کردند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر