این تئوری وحشی نشان می دهد که ممکن است سیاهچاله ها وجود نداشته باشند ، اما ممکن است توپ ها ظاهر شوندسیاهچاله ها مرموزترین اجرام جهان هستند. آنها اجسامی در فضا هستند ، جایی که تمام دانش ما در مورد فیزیک کاملاً از هم می پاشد.

و با وجود این ، علی رغم عدم امکان آشکار ، آنها وجود دارند. اما اگر این هیولاهای گرانشی اصلاً سیاهچاله نیستند ، بلکه معادل کیهانی رشته های مبهم و لرزان هستند ، چه می شود؟


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*