این ذره مرموز می تواند اشعه ایکس شدید ستاره “Magnificent 7” را توضیح دهدبا فاصله بیش از 400 سال نوری از زمین ، دسته ای از ستاره های نوترونی جوان وجود دارند که برای سن خود بسیار گرم هستند. این ستاره ها که به “هفت باشکوه” معروف هستند ، جریانی از اشعه X با انرژی بسیار بالا منتشر می کنند که دانشمندان قادر به توضیح آنها نیستند.

اکنون دانشمندان مقصر احتمالی را پیشنهاد کرده اند: محورها ، ذرات نظری که در صورت حضور به ذرات سبک تبدیل می شوند میدان مغناطیسی.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*