این یخها برای چهارمین بار در 50 سال گذشته صحرای صحرا را پوشانده است

[ad_1]

در روز سه شنبه (19 ژانویه) ، یکی از خشک ترین مکان های جهان با غبار زمین بیدار شد.

که در بیابان صحرا در شمال غربی الجزایر ، درست در خارج از شهر عین سفرا ، تپه های شنی تا آنجا که او می دید مملو از بلورهای یخ بود. کریم بوچیتاتا ، عکاس محلی ، هوای غیرمعمول را در عکس ها و فیلم ها ثبت کرده است ، که از آن زمان یک عنوان جهانی است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir