بارش شهابی چشمگیر شهاب سنگ Geminid امشب به اوج خود می رسد. در اینجا نحوه تماشای نمایش آمده است.

[ad_1]

بهترین ستاره های تیراندازی سال را باید عصر یکشنبه (13 دسامبر) تا ساعات پایانی صبح دوشنبه (14 دسامبر) مشاهده کرد.

همین موقع بارش شهابی جمینیدها انتظار می رود به اوج برسد ، طبق مجله Sky & Telescope. نام این باران شهابی سالانه است زیرا به نظر می رسد بیشتر شهاب سنگ ها در نزدیکی صورت فلکی جوزا تابش می کنند. سنگهای کیهانی از جسمی به نام 3200 Phaethon سرچشمه می گیرند که یک سیارک سنگی است و هنگام حرکت به مدار خورشید می چرخد. برخی از قطعات سنگ ریخته شده توسط 3200 Phaethon بسته می شوند زمینجو و سوزش ، ایجاد یک نمایش نور تماشایی هر دسامبر.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir