بزرگترین دستگاه خردکن اتم اتمی می تواند سیاهچاله های میکروسکوپی را بکاردیک نظریه جدید وحشی نشان می دهد که فضا می تواند پر از سیاهچاله هایی باشد که می توانند بین اتم ها لغزش داشته باشند.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که ما می توانیم این تکین های نوجوان را همیشه در بزرگترین دستگاه شکستن اتم اتمی انجام دهیم. اگر بتوانیم این اجسام را بسازیم ، می توانند دریچه ای برای ماهیت مرموز گرانش باشند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید