[ad_1]

جوانان به اندازه قبل نمی نوشند. در واقع ، طبق مطالعات اخیر ، بیش از یک چهارم به هیچ وجه الکل نمی نوشند.

این خبر خوبی برای سلامتی است. اما در داده ها یک کاستی نیز وجود دارد: در حالی که مصرف الکل در بین جوانان 18 تا 22 ساله رو به کاهش است ، مصرف ماری جوانا در حال افزایش است. تحقیقات جدید نشان می دهد که تعداد بزرگسالان جوان که از الکل و ماری جوانا استفاده می کنند نیز در حال افزایش است و ترس از افزایش مشکلات سو abuse مصرف مواد در آینده را افزایش می دهد.[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir