بچه کوسه ها به دلیل تغییر اقلیم غمگین و بیمار به دنیا می آیند

[ad_1]

بچه کوسه ها در نتیجه افزایش دمای اقیانوس ناشی از ، کوچک ، فرسوده و سوusted تغذیه به دنیا می آیند تغییر اقلیم، طبق یک مطالعه جدید

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir