بچه کوسه ها به دلیل تغییر اقلیم غمگین و بیمار به دنیا می آیند


بچه کوسه ها در نتیجه افزایش دمای اقیانوس ناشی از ، کوچک ، فرسوده و سوusted تغذیه به دنیا می آیند تغییر اقلیم، طبق یک مطالعه جدید


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*