[ad_1]

طبق یک مطالعه جدید ، ماه دهانه های دهانه بسیار بیشتری از آنچه که فکر می کردیم ، دارد.

بیش از 109،000 دهانه جدید در مناطق با عرض کم و متوسط ​​کشف شده است ماه استفاده كردن هوش مصنوعی (AI) که با استفاده از داده های جمع آوری شده از مدارهای ماه قمر چین تأمین می شد.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر