بیش از 100000 دهانه جدید کشف شده در ماه


طبق یک مطالعه جدید ، ماه دهانه های دهانه بسیار بیشتری از آنچه که فکر می کردیم ، دارد.

بیش از 109،000 دهانه جدید در مناطق با عرض کم و متوسط ​​کشف شده است ماه استفاده كردن هوش مصنوعی (AI) که با استفاده از داده های جمع آوری شده از مدارهای ماه قمر چین تأمین می شد.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*