[ad_1]

به سختی می توان گفت که کلمات COVID-19 چه سختی به بیمارستان های روستاهای آمریکا می زند. داكوتای شمالی موارد بسیاری دارد كه به پرستاران بدون علامت COVID-19 مثبت اجازه می دهد تا از بیماران برای حمایت از كاركنان بیمارستان مراقبت خود را ادامه دهند. آیووا و داکوتای جنوبی در آستانه تمام شدن ظرفیت بیمارستان هستند.

با این وجود در بسیاری از جوامع ، همکاری و حسن نیت اولیه ای که در ابتدای همه گیری مشاهده شده جای خود را به خستگی و عصبانیت COVID-19 داده است ، و اجرای اقدامات بهداشت عمومی ، مانند استفاده از ماسک های صورت کاهش شیوع بیماری

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir