بیگانگان می توانند از سیاهچاله ها انرژی بگیرند. اینگونه می توانیم آنها را پیدا کنیم.

[ad_1]

دانشمندان می گویند ، بیگانگان می توانند از سیاهچاله ها انرژی بگیرند – و این می تواند راهی باشد که ما شاهد بیگانگان خواهیم بود.

این فناوری جمع آوری انرژی می تواند آثاری درست فراتر از افق رویداد سیاهچاله چرخان – مرزی که فراتر از آن سیاهچاله وجود دارد – باقی بگذارد. جاذبه زمین خیلی قوی می شود برای موضوع و انرژی برای فرار. و روند کار می تواند حداقل برخی از مشعل ها را توضیح دهد پلاسما، یک شکل گرم از گاز باردار که دانشمندان قبلاً در نزدیکی این آشفتگی های بزرگ در زمان و مکان کشف کرده اند. مطالعه جدیدی در 13 ژانویه در ژورنال منتشر شده است معاینه بدنی D ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir