برخی از آن ها از ورقه های نازک میکا تشکیل شده اند که اساسی چسب به یکدیگر متصل شده اند و برخی دیگر از فایبر گلاس هستند که اهمیت روغن جلای عایقی اندوده شده اند. عایق برای جدا از هم سازی رساناهای الکتریکی از یکدیگر و جدا کردن آن ها از دیگر و انقطاع کردن آن ها از دیگر شی ها نزدیک، موردنیاز است. جذب رطوبت نایلونها خصوصاً نایلون ۶ و ۶۶ موجب کمتر شدید مدول آنها میشود، چون حضور آب دربین زنجیرها (خصوصاً در نایلونهایی که توانایی جذب رطوبت بالا را دارند، شرایط نرمکننده را برای آنها به وجود میآورد و موجب افت خاصیت مکانیکی نایلون ها میشود، ضمن آن که جذب رطوبت بر روی خاصیت الکتریکی همین دسته پلاستیکها نیز تأثیر دوچندان مطلوبی دارد. به جهت یک دی الکتریک ، پایداری مقادیر یگانه در زمان گرم نمودن ، افزایش ولتاژ و سایر تغییرات هم اهمیت است. همین امر در آیتم پوست انسان هم کاربرد دارد. آن موقع میباشد که جریانات تماماً به رساناهای آیتم نظر محدود می شوند. روغن های نفتی مانند روغن ترانسفورماتور ، کابل و کندانسور که اکثر گزینه به کار گیری قرار می گیرند. کابل های ولتاژ بالا در معرض فشار ولتاژ بالایی قرار گرفته اند دربرخی موارد صدها کیلو وات، یک سری سانتی متر عایق را زیر تأثیر قرارمی دهد. در حالت ایدهال، ماده عایق مادهای است که اذن عبور هیچگونه جریانی را از خویش نمیدهد. دی الکتریک ها، موادی هستند که اجازه عبور جریان الکتریسیته در آن‌ها دیتا نمی شوند درواقع عایق هستند. آن ها بایستی در قطعات بلندی ساخته شوند و بایستی به میزان کافی انعطاف پذیر باشند تا اجازه دهد آن ها وارد لوله های برش عرضی کوچک شوند. جور از نایلون ۶۶ وجود دارااست که در اثر آمیخته شدن اساسی فلوئوروپلاستیکها حالت روانشدگی و کاهش اصطکاک برای آن پدید میآید. علاوه بر محافظت در برابر از دست دادن جریان ، عایق ها اهمیت مقاومت در برابر عبور جریان ، جمع میزان خروجی جریان الکتریکی را بهینه تر می کنند عایق موتور الکتریکی . شارش جریان اضافی سبب ساز گرمای شدید و نیستی سریع عایق می شود این نقضان هیا عایق درصد بالایی از مشکلات وسایل در سیستم های قدرت الکتریکی را توجیه می کند. وجود یون های مثبت و منفی در عایق مایع سبب سوق‌دهی جریان الکتریسیته می شود. رطوبت جذب شده بوسیله نایلونها سبب ساز تغییر تحول و زایل شدن خواص خوب الکتریکی آنها میشود. تست اندیس پلاریزاسیون، سادهترین تست مقاومت برحسب زمان برای عایقها میباشد كه بر اساس روند جذب یا پلاریزاسیون در داخل عایق پایهگذاری شده است. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اصلی عایق الکتریکی هوا وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر