از همین دسته شیرها در هنگامی که در دست گرفتن دقیق فشار و یا این که مقدار گذر بخار بسیار ضروری باشد، بکار برده می­ شوند. به این صورت که هر چند زیر اثر گذاری مضاعف شدن فشار بالادست، نیروی عمودی وارد شده بر شیر ارتقا می یابد، اما از سمت دیگر این نیرو از راه و روش لوله به پایین دیافراگم اهمیت وارد می شود که با نیز خنثی گردیده و در غایت شیری خواهیم داشت که کنترل ظریف فشار را فارغ از اعتنا به تغییرات فشار ورودی، ایجاد می نماید. بکارگیری از شیر فشارشکن موجب راحتی در بهره برداری از شبكه ها و خطوط انتقال، از دربین رفتن هزینه های بالای خرید کردن زمین و ایجاد مخازن فشارشكن را موجب می گردد و همچنین مهم کم شدن فشارهای تحمیلی در شبكه ها و خطوط انتقال به مقدار چشمگیری از تلف شدن آب پیشگیری می شود. تفاوت چهارم این شیرها همین است که شیر فلکه تنظیم فشار صرفا در تجهیزات آتشنشانی کاربرد دارد. این دو نیروی متضاد همدیگر را خنثی می‌نمایند و اساسی توجه به خاصیت واکنشی متغیری که در فنر میباشد در نهایت فشار خروجی استوار خواهد ماند. نیروی ساخت شده از توده جبری دو نیروی ذکر شده و همچنین نیروی رو به بالا بر شیر اساسی از سمت جریان محل ورود به شیر، مشخص کننده موقعیت ظریف شیر اهمیت می باشد و در نهایت موجب اندک شدن فشار خواهد شد. به عامل اینکه عمده عیب های فشار شکن ها در اثر وارد شدن اجسام خارجی ( در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) ایجاد می گردد، واجب هست از صافی ( سپریتور در سیستم بخار ) پیش از شیرهای فشار شکن بکار برد و صافی ها به رخ دوره ای و مطابق برنامه زمانی تمیز و خدمت شوند. به عنوان نمونه فشار بالا می تواند لوله ها و یا این که حتی دیگر اتصالات سیستم همانند زانویی ها را از نیز جدا کند. از سمت دیگر، خروجی این شیرها در ارتباط حیاتی تغییرات فشار بالا دست جریان نمی باشند. شیرهای فشارشكن به شکل مداد فشار بالا و حاذق و متغیر وارد شونده را به فشار زیر و ثابت خروجی تبدیل می نمایند و در صورتی که در شبكه پس از شیر فشارشكن ، آب به کارگیری نشود به منظور پیشگیری از انبوه شدن فشار استاتیک، شیر فشار شكن به رخ اتوماتیک جریان را جدا می نماید. به ادله این که در بارهای اندک، شیر مجبور می باشد در وضعیت نزدیک به بسته فعالیت کند و به سبب ساز به وجود آمدن فاصله اندک بین بخش پلاگ شیر و نشیمنگاه آن ، سرعت در همین بخش ارتقاء یافته و موجب خوردگی و نخ نما شدن بخش های درونی شیر می گردد. می بایست اعتنا اعطا کرد که تا انتها شیر فشار شکن را نبندیم زیرا سبب ساز خسارات جبران ناپذیری به پمپ کارواش می گردد. پس باید در هنگام بروز همین کمتر یا این که ارتقاء فشار در ورودی تنظیمات فشار شیر فشار شکن را تغییر دهیم. از شیر فشار شکن برای کنترل فشار خروجی در پمپ های کارواش شیر فشارشکن هانیول به کار گیری می شود.

ایندکسر