تمساح ها می توانند دم خود را دوباره تولید کنند و این باعث تعجب دانشمندان می شوددر گوشه ای از یک شکارچی خطرناک ، گکو می تواند دم تکان دهنده خود را قطع کند و لحظه ای زودگذر از حواس پرتی ایجاد کند – فرصتی برای فرار مارمولک با جان خود.

خزندگان کوچک مانند گکوها و پوست به دلیل توانایی قابل توجه در فداکاری و پس از آن به سرعت بازسازی دم خود معروف هستند. اکنون ، در کمال تعجب دانشمندان ، معلوم شد که تمساح های بسیار بزرگتر می توانند از خود رشد کنند. اما فقط در حالی که آنها جوان هستند.
منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*