[ad_1]

در گوشه ای از یک شکارچی خطرناک ، گکو می تواند دم تکان دهنده خود را قطع کند و لحظه ای زودگذر از حواس پرتی ایجاد کند – فرصتی برای فرار مارمولک با جان خود.

خزندگان کوچک مانند گکوها و پوست به دلیل توانایی قابل توجه در فداکاری و پس از آن به سرعت بازسازی دم خود معروف هستند. اکنون ، در کمال تعجب دانشمندان ، معلوم شد که تمساح های بسیار بزرگتر می توانند از خود رشد کنند. اما فقط در حالی که آنها جوان هستند.[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir