[ad_1]

به نظر می رسد که فقط کسوف نهایی در این خروج از مرکز 2020 فقط از پاتاگونیا – ملقب به “پایان جهان” قابل مشاهده باشد ، زیرا تا انتهای قاره آمریکای جنوبی می رسد.

در حالی که مناطقی از شیلی و آرژانتین با گرفتگی کامل خورشید مواجه خواهند شد ، خورشید گرفتگی جزئی تنها از دو سوم پایین آمریکای جنوبی و قطعه باریکی از جنوب غربی آفریقا قابل مشاهده است. آمریکای شمالی هیچ بخشی از آن را نخواهد دید.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر