نخست واجب می باشد بدانید که در روند ثبت شرکت 90 درصد اینترنتی و 10 % حضوری می باشد که وکلای موسسه به رخ کاملا غیر حضوری برای شما کلیه امور را انجام می دهند، به جهت اقدامات بعدی نظیر گرفتن کد اقتصادی و کد کارگاهی بیمه و مدرک قیمت افزوده هم نیاز به حضور شما نمی باشد. پس از ثبت شرکت نیز دریافت این کد از اداره مالیات تحمیلی هست تا جایی که عدم دریافت کد اقتصادی می تواند موجب جریمههای مالیاتی به جهت کمپانی شما شود. همان طور که دیدیم، این دو ماده در صورت فوت یا این که محجورت یک عدد از شرکای ضامن، بقای کمپانی را موکول به توافق شرکای در قید حیات و قائم رده متوفی یا این که محجور می دانند و اما قید می کنند که عدم اعلام راضی بودن قائم مقام اشخاص آخر در مهلت یک ماه از تاریخ فوت یا این که حجر، به منزله اعلام رضایت است. ۶- دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین کمپانی و جلسه هیئت مدیره. درشرکتهای سهامی خاص مجامع عمومی بخش‌های مهم تصمیم گیرنده هستندکه متشکل از سهامداران شرکت ومجموع کسانی که شخصیت حقوقی شرکت را بوجود اورند,مجمع عمومی بیشترین اقتدار را در شرکت داردومقررات را انتخاب میکند. و نسخه برداری شناسنامه و اسکن کارت ملی برابر اورجینال شده نماینده شخص حقوقی . 11- ارائه اصل وکالتنامه یا این که اسکن برابر ثبت کمپانی قشم اصل وکالتنامه . 9- ارائه اقرارنامه در نوشته صورتجلسه جهت تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اورجینال 141 قانون اهمیت نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 ضابطه تجارت برای آنان جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد . ارائه مدرک عدم سوء پیشینه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان کمپانی از طرف متقاضی تصویب لازم می باشد. 8-ارائه سند عدم سوء پیشینه کیفری همه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. 10- ارائه اقرار طومار بازرس یا این که بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر این که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی مهم مدیران و مدیرعامل کمپانی تا رتبه سوم از طبقه نخستین و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل کمپانی به طور موظفی حقوق اخذ نمی دارا‌هستند .در شکل کشف بر خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح منتخب از ضابطه تجارت خواهد بود. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه اطلاعات شرکت ها ثبت شده در ایران بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر