“جاذبه زنبورها” ممکن است دلیل انبساط سریع جهان را توضیح دهد


مدت هاست که فیزیکدانان اظهار داشتند که جهان از هر جهت تقریباً یکسان است و اکنون راهی جدید برای آزمایش این فرضیه یافته اند: با مطالعه سایه سیاهچاله.

اگر این سایه کمی کوچکتر از نظریه های موجود در مورد فیزیک باشد ، ممکن است به اثبات ایده ای دور به نام بامبلبی کمک کند جاذبه زمین، که توصیف می کند چه اتفاقی می افتد اگر در نگاه اول تقارن کامل جهان هنوز آنقدر کامل نباشد.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*