درخت گردو هم فیلم دیگری میباشد که در روزگار پیک کرونا بدن به نمایش داد، گرچه این فیلم نیز قرار بود در تیرماه و هم‌زمان حساس دینامیت سناریو شود اما نهایتا در شهریور این حادثه به زمین خورد و فروش نسبتا خوبی را هم تا همین جا تجربه کرده است و با دقت به بهبود اوضاع و گشایش هایی که در موقعیت سینما رفتن مخاطبین شکل خواهد اعطا کرد ، می بایست شاهد فروش اکثر درخت گردو هم باشیم. زمانی ردای قهرمانی از تن رحیم افتاد. زمانی قهرمانی باد آورده را باد میبرد، تمام کسانی که وعده دادند، یاری کردند، عکس گرفتند، رای زنی کردند، پشتش را خالی میکنند. اجازه بازخواست بالادستیها را ندارد. بیآنکه سخن حقی را که بلند فریاد اصغر فرهادی دلیر لیلی رز دپ زده میشود، بشنود. پسرش بود که ارزش جنگیدن داشت و عشقی که امید ادامه دادن میداد؛ البته نیکی به رسم قبلی. وی ادامه داد: نقطه قوت این فیلم پرداختن به زندگی اشخاصی می باشد که چهل سال نادیده گرفته شدند و میتوان گفت روش کارگردان در این زمینه رویکردی ارزشمند و قابل حمد هست ولی این بدان معنا وجود ندارد که همین فیلم در دستیابی به سایر اهدافش نیز غالب بوده است. ولی علاوه بر آزاده مسیحزاده، روزنامه لیوان جم هم که ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، گزارش پیدا نمودن کیف مالامال از پول بوسیله محمد رضا شکری را منتشر کرده بود، مدعی شد که نقش این روزنامه در تولید فیلم دلیر نادیده گرفته شده است. بی آنکه به یاد بیاورد ندانمکاریش با زندگی یک دختر جوان چه کرده. آب و چای مدیران زندان را خورده به عبارتی چایی که با بقعه خشایارشاه فرق میکرد. وی در واکنش به همین گزاره که فیلمساز سیاسی نیست گفت: حتما سیاسی نمی باشد چون ما بایستی یک آدم طبقه متوسط طرفیم که (در گذشته) یک حدی طبقه خودش را میشناخت و الان نشان می‌دهد که دیگر نمیشناسد. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد اصغر فرهادی دلاور ژولیت بینوش لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر