جغد کوچک که در درخت کریسمس راکفلر پنهان شده بود ، به خانه بر نمی گردد. از همین رو.


قهرمان جدید کریسمس در این فصل – یک جغد کوچک که با یک صنوبر نروژی مسیری طولانی از ایالت نیویورک تا مرکز راکفلر در منهتن را طی کرده است – به خانه قبلی خود بازگردانده نمی شود تا دوباره در طبیعت رها شود.

خوب مشکلی نیست؟


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*