[ad_1]

وقتی مردی به اورژانس رسید ، انگار که یکی از پزشکان را داشته به پزشکان مراجعه می کند حمله قلبی. اما این یک زنگ هشدار اشتباه بود: بر اساس گزارش مورد جدید ، این مرد باتری را بلعید که نوار قلب (EKG) او را اشتباه گرفت ، که این میزان فعالیت الکتریکی قلب است.

بر اساس گزارشی که دوشنبه (23 نوامبر) در ژورنال منتشر شد ، پس از برداشتن باتری توسط پزشکان ، نوار قلب به حالت عادی بازگشت سالنامه طب داخلی.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir