انستیتوی ملی سرطان ایالات متحده(NCI) نیز اظهار داشت که اسید اسکوربیک ماده ای مغذی می باشد که بدن در هر روز به مقدار یه خرده از آن به جهت کارایی و تن درستی نیاز دارد. همینطور ارتقاء میزان اسید اسکوربیک در تن اشخاصی که با کمبود آنزیم گلوکز-۶-فسفات دهیدروژناز هستند هم بواسیر شبانه پاروکسیسمال را ارتقاء داده و براین اساس خطر خونریزی گلبول­های قرمز بدن را نیز بالا ببرد. دمای پخت اهمیت حرارت بالا یا روزگار پخت طولانی می تواند ویتامین را تجزیه تاثیر آسکوربیک اسید بر کند. حیاتی همین فعالیت اسید آسکوربیک به وضعیت اکسید شده تبدیل می شود – یا به رخ اسید هیدرواسکوربیک یااسید دهیدرواسکوربیک . اسید اسکوربیک در بارداری به دلیل افت ناگهانی مرحله باعث نبود نسبی ویتامین در خون طفل بعد از آن از تولد، ممکن میباشد منجر بروز عقب ماندگی در نوزاد شود. کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. بدون اسید آسکوربیک، کلاژن ساخته شده به وسیله بدن برای انجام عملکرد خود فراوان ناپایدار میباشد و یک سری آنزیم دیگر در تن به صحت عمل نمی کنند. براساس نتایج حاصله به حیث می برسد ترکیبات آسکوربات و اسیدسالیسیلیک باعث تهیه و تنظیم میزان فلاونوئیدها و کار آنزیمهای آنتی اکسیدان نظیر کاتالاز و پراکسیداز در جهت کاهش تنش اکسیداتیو حاصل از بی آبی شده اند لذا استعمال از همین ترکیبات در شرایط تنش خشکی سفارش می شود. تنش بی آبی باعث ارتقاء کار آنزیم پراکسیداز در بافت برگی نسبت به شاهد شده است. یکی از دیگر از نقش های بیوشیمیایی اسید آسکوربیک همین می باشد که کلیدی اهدای الکترون به واکنش های متعدد آنزیمی و غیر آنزیمی به تیتر یک آنتی اکسیدان (یک عامل کاهنده ) فعالیت می کند. این آنزیم با به کارگیری از آسکوربات حیاتی تبدیل آن به آب (H 2 O) و اکسیژن ، پراکسید هیدروژن مازاد (H 2 O 2 ) را خنثی اسكوربيك اسيد 500 می کند. کافی به عنوان 50 میکرومول در لیتر ، هیپویتامینوز در 23 میکرومول در لیتر و کمبود آن در 4/11 میکرومول در لیتر تعریف شده است. به تیتر مثال، جگر ناپخته مرغ حاوی 17.9 میلی گرم در 100 گرم است اما سرخ شدهی آن،به مقدار 2.7 میلی گرم کمتر مییابد. آزمایش های منظم مکمل نشان دیتا اند که اسید آسکوربیک مدت زمان سرماخوردگی را کاهش می دهد ، البته این در یکسری آزمایش درمانی تکرار نشده میباشد که انجام شده است حیاتی این وجود ، اهمیت توجه به تأثیر مداوم اسید آسکوربیک بر ارتفاع مدت و شدت سرماخوردگی در مطالعات مکمل منظم ، و هزینه اندک و ایمنی ، ممکن میباشد برای بیماران دچار به سرماخوردگی آزمایش قیمت آزمایش اسید آسکوربیک برای اسید آسکوربیک موثر باشد آن ها “.

ایندکسر