[ad_1]

بسیاری از ما ممکن است در یک شب بدون ماه برای دیدن یک گوزن دریایی تلاش کنیم ، چه رسد به پشه. اما برخی از خفاش ها ترفند بزرگی دارند – آنها از گوش های خود برای یافتن طعمه های خود استفاده می کنند. آن نیست خفاش نمی توانم ببینم – بسیاری دید کاملاً رنگی کاملی دارند – اما اکثر آنها برای پیمایش به چشم آنها بستگی ندارند. برای بسیاری از خفاش ها ، چالشی که برای زنده ماندن باید بر آن غلبه کنند یافتن طعمه ای است که در تاریکی حرکت کند.

وارد echolocation شوید. بسیاری از خفاش ها می توانند از اکو استفاده کنند که برگشت می کند و اشیا as به خوبی موهای انسان را در تاریکی کامل تشخیص می دهد. مغز خفاش ها اکو را به گونه ای ترسیم می کنند که به آنها امکان عقب نشینی در برابر حشرات یا جلوگیری از موانع را می دهد. استفاده از خفاش ها در مکان یابی می تواند از آنها محافظت کند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir