به طور طبیعی سینه اهمیت افزایش سن یا این که پس از بارداری ممکن هست آویزان شود و ظاهری نامناسب افتادگي سينه بعد از شيردهي نی نی سایت به شما بدهد. شما می توانید از سینه های افتاده از طریق ترکیبی از معالجه های طبیعی و تغییر‌و تحول شیوه زندگی خلاص شوید. لیفت پستان بدون ایمپلنت، یک طرز جراحی است که صورت سینه را تغییر می دهد. در همین روش یک برش دایره مثل در اطراف هاله تیره رنگ پستان یا آرئول تولید می شود و قابلیت و امکان تبارک نمودن سینه دارای به کار گیری از پروتز سینه و کمتر آرئول هم وجود دارد. جايگاه افتادگی سینه متفاوت است و در عکس ذیل آن را مشاهده می کنید. بنا به گفته جراحان، استعمال از پروتزهای پهناور احتمال افتادگی سینه را بالاتر میبرد. احتمال مشاهده تورم و التهاب در سینه ها وجود دارد، که ولی به مرور دوران و طی دو تا شش هفته برطرف خواهد شد. همین موردها می تواند باعث افزایش احتمال خطر خون ریزی و عفونت حین عمل ماموپلاستی گردد. البته برخی از بیمه های سرویس ها درمانی میباشند که تعهداتی در گزینه کار جراحی زیبایی ماموپلاستی به طور خاص دارا‌هستند در سرانجام قبل از انجام ماموپلاستی بدون شک همه قوانین مربوط به تعهدات بیمه خدمات درمانی خود را مطالعه کنید. طریق ها و تکنیک های خاصی که به جهت کاهش حجم سینه یا رفع افتادگی سینه انجام می شود و در فعالیت جراحی زیبایی ماموپلاستی گزینه استفاده قرار می گیرد می تواند مختلف باشد که دارای توجه به تصمیم دکتر معالج انجام خواهد شد. بسته به مقدار جراحی، توصیه می شود بیمار چند روزی را در خانه استراحت کند. به کار گیری از پستان بند مخصوص به مدت شش هفته سفارش می شود. ممکن میباشد کاشت پستان یا پروتز سینه برای شما مطلوب نباشد در این شرایط می توانید، لیفت پستان را امتحان کنید. بهتر میباشد مریض یک هفته را کامل در خانه استراحت نماید و سپس از بهبودی تام به محل عمل خویش برگردد. یک مطالعه نشان می دهد که حرکت سینه در ورزش منجر به گیرایی و افتادگی می شود. ارتفاع زمان نقاهت در هر مریض متعدد می باشد و به فیزیک بدنی و سن بیمار بستگی علت افتادگي سينه زنان دارد. طول زمان نقاهت جراحی تا حد دوچندان متعددی به وضعیت جسمانی و قدرت بدنی مریض بستگی دارد.

ایندکسر