ج- دریچه سقفی تایلی صفحه ای حساس دریچه مشبک (با دمپر و بی دمپر). موضوعِ مهمِ دیگر در تعیینِ بها دریچه سقفی، اصلی دمپر و بدونِ دمپر بودنِ روزنه سقفی است، واضح است بها روزنه سقفی دارای دمپر بطورِ منطقی فراتر از ارزش دریچه سقفی بدونِ دمپر است. انتقال هوا بصورت سقفی به این نوع می باشد که کانالهای هوا از دستگاه های هواساز یا سانتریفیوژها به نقاطی که قرار است ریزش هوا از سقف و یا این که رجوع و برگشت هوا از سقف را داشته باشیم شبکه کشی شده و در محل مورد حیث هوا بصورت رفت یا رجوع و برگشت ساماندهی میشود. ظواهر هندسی همین تجهیزات ممکن است در بعد ها چهارگوش، گرد و تایلی انواع دریچه های سقفی ساخت بشود . همین روزنه ها در سه محصول آهن، آلومینیوم و PVC ایجاد می گردد که از نظر رخ در دو گونه تخت و پر رنگ و از نظر کارایی هم چهار گونه می باشند که عبارتند از : یک طرفه ، دوطرفه ، سه طرفه و چهارطرفه . همین گونه دریچه ها در محل خروجی نتورک و بر بر روی دیوار کارگزاشتن می گردند. روزنه هوای رفت چهار گوش سقفی چهار طرفه به جهت تامین هوای جدید و یا این که بار حرارتی و برودتی آیتم نیاز هر فضا استعمال می شود.هوادهی این روزنه در چهار جهت بوده و محل کارگزاشتن آن بر بر روی سقف می باشد. همین کانال ها در محل هایی که نیاز پوشش و عبور هوا دارد کارگزاری می گردد و غالبا در محیط های باز از همین شبکه ها استفاده می گردد. در دو دسته دارای دمپر و بدون دمپر می باشند که در دهانه خروجی شبکه کولر و رشته کوئل ها یا پکیجهای سرمایش و گرمایش نصب می گردند. وقتی مادربزرگ با سینی چای و یک کاسه شکلات وارد اتاق شد، دخترک گفت: مامان جون خوش به حالتون؛ شما همگی ی دریچه سقفی گرد تخت بادها رو دارید! به این علت به دستگاهها فشار بیشتری وارد می شد تا محل آیتم نظر از حیث گرمایش و یا این که سرمایش متعادل گردد. در طراحی های تازه مهندسین طراح پروژها برای رفت و یا رجوع و برگشت هوا به علت زیبایی، به طور معمول دریچه های سقفی خطی (خطی صفر درجه و 30 درجه یا این که اسلات) را به دریچه های چهارگوش ترجیح می دهند.

ایندکسر