دسته ای از مارماهی ها رکورد بیشتر ماهیانی را که به طور هم زمان در پرتگاه دیده می شوند می شکندقبل از شروع استخراج فلزات گرانبها در تاریکی اعماق دریا ، می توانیم سعی کنیم ابتدا نور را روشن کرده و محیط اطراف خود را رصد کنیم.

در این ورطه به ظاهر منزوی ، در عمق بیش از 3000 متر (9،800 فوت) زیر سطح دریا ، دانشمندان توانستند یک گروه عظیم 115 مارماهی را خفه کنند (ایلیوفیس آرکس) از سایه و در نور و فقط با یک بسته طعمه نسبتاً کوچک.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*