وظیفه دارای دمپرها کنترل،کم و یا زیاد و یا این که حتی انقطاع کردن جریان هوا است. از دیگر اشکال دمپر به دمپر پروانه ای می قدرت اشاره کرد که در پشت روزنه هایی که اهمیت صورت گرد هستند به کار گیری می شود و عامل حساس اسم گذاری آن، موقعیت باله های پروانه ای رخ آن است. آنها به طور معمول برای گشوده و بسته شدن با یک گونه یا یک موتور میباشند که قابلیت و امکان گشوده و بسته شدن دمپر را آماده می کنند. در صورتی که از موتور دمپر به جهت سیستم های حریق به کار گیری می شود می بایست موتور دمپر با مکانیزم فنر رجوع و برگشت بوده و از مدل حریق و کلیدی سوئیچ های اعلام موقعیت Auxiliary Switches باشد. محل قرارگیری اکثر دمپرها در مسیر جریان هوا و در قسمت جلو فن های صنعتی یا این که خانگی نصب می شوند. موتور دمپر های لبریز مصرف در همین سیستم های از کد های GRA حیاتی توان 4 نیوتن متر و GNA اساسی اقتدار 9 نیوتن متر و GGA اساسی اقتدار 18 نیوتن متر بوده که اکثر مصرف را در سیستم های حریق به خود اختصاص داده اند. موتور دمپر های همین سیستم های بیشتر از گونه 220 ولت آیتم به کار گیری قرار می گیرند تا نیازی به نصب ترانس 24 ولت نباشد، در مواقعی که نتورک های و دمپر ها در زون های حریق آیتم به کارگیری قرار می گیرند می بایست موتور دمپر فایر اساسی ترموکوبل حریق (ترموترپ دار) کارگزاری گردد. گام دوم می بایست معین نمود که موتور دمپر آیتم نیاز می بایست با فنر رجوع و برگشت باشد یا این که نه؟ دمپرهای آتش و دود از اجزای اهمیت یک برنامه اطفای حریق کامل به شمار رفته و میتوانند در ساختار مقاومت در برابر آتش در ساختمانهایی که از داکت به جهت سیستم HVAC به کارگیری شده و دیوارهای حامل حساس یک نرخ مقاومت در برابر آتش یک ساعته یا کمتر هستند، به فعالیت گرفته شود. GRA326.1E/12 , GNA326.1E/12 , GGA326.1E/12 ونیز جور های حیاتی ترترپ GRA326.1E/T12 , GNA326.1E/T12 , دمپر کانال موتوری GGA326.1E/T12 از مواقعی میباشند که به عنوان موتور دمپر های فایر مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از دارای ترین مواردی که در بسیاری از موردها آیتم بحث قرار می گیرد چگونگی تعیین قدرت و توان موتور دمپر می باشد که در این بخش همت داریم به نحوه های متفاوت توضیحات لازم را در همین بخش داده تا به شما جهت تعیین یک موتور دمپر مناسب به جهت سیستم خویش امداد نماییم. ماکی متاع همین دمپر ها را از سایز طوقه 100 الی 140 سانتی متری عرضه می کند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد بیشتر در آیتم دمپر شبکه هوا لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر