[ad_1]

دوقلوهای یکسان از یک تخمک تشکیل می شوند و مواد ژنتیکی یکسانی را از والدین خود دریافت می کنند – اما این بدان معنا نیست که آنها در زمان تولد از نظر ژنتیکی یکسان هستند.

این به این دلیل است که به اصطلاح دوقلوهای همسان همزمان با بافتن رشته های جدید DNA ، سلولهایشان جهش های ژنتیکی را در رحم گرفته و سپس به سلول های بیشتری تقسیم می شوند. بر اساس یک مطالعه جدید ، به طور متوسط ​​، دو جفت دوقلو دارای ژنوم هستند که به طور متوسط ​​با 5.2 جهش متفاوت هستند که در اوایل رشد ظاهر می شوند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر