[ad_1]

طبق کتابخانه دانشگاه کمبریج انگلیس ، این سارق ممکن است دو دفتر یادداشت چارلز داروین را به سرقت برده باشد ، از جمله یکی از آنها حاوی طرح نمادین درخت زندگی او بود.

این کتابها آخرین بار در پاییز سال 2000 دیده شد ، زمانی که برای تهیه عکس از مجموعه Strong Rooms تحت حفاظت Uber در کتابخانه دانشگاه کمبریج گرفته شده بود. با این حال ، در یک بازرسی معمول در ژانویه 2001 ، متصدیان کشف کردند که جعبه کوچک آبی رنگ حاوی کتابها وجود ندارد. اگرچه ممکن است جعبه نادرست قرار داده شده باشد ، اما جستجوهای گسترده در طول سالها هیچ نتیجه ای نداشته است ، بنابراین کتابخانه احتمال سرقت جعبه را بررسی می کند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر