[ad_1]

برای بیش از یک قرن ، هزاران هزارپای سمی در مسیر قطار در کوه های انبوه جنگلی ژاپن ازدحام کرده و قطارها را مجبور به توقف کرده اند. این “هزارپایهای قطار” که اصطلاحاً به آنها موانع شناخته شده گفته می شود ، اغلب برای هر کسی ظاهر می شود – و سپس برای سالها دوباره ناپدید می شوند. اکنون دانشمندان دلیل آن را فهمیده اند.

معلوم می شود که اینها هزارپا (Parafontaria laminata armigera) ، بومی ژاپن ، دارای یک چرخه زندگی هشت ساله غیر معمول طولانی و همزمان است. چرخه های طولانی زندگی “دوره ای” طولانی – که در آن جمعیتی از حیوانات همزمان در طول مراحل زندگی حرکت می کنند – فقط در برخی از گونه ها قبلاً تأیید شده است. cicadas با چرخه زندگی 13 و 17 ساله ، و همچنین بامبو و برخی گیاهان دیگر.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر