“رودخانه تاریک” مرموز می تواند صدها مایل زیر گرینلند جریان داشته باشدبر اساس مطالعه جدید ، یک رودخانه عظیم زیرزمینی که با ذوب شدن یخ تغذیه می شود ، می تواند در حالت تاریکی ابدی و در زیر سطح گرینلند جریان داشته باشد.

این رودخانه فرضی با نام مستعار “رودخانه تاریک” – اگر واقعاً وجود داشته باشد ، یعنی. – می تواند 1000 کیلومتر (620 مایل) امتداد داشته باشد ، از عمق داخلی گرینلند تا فیورد پترمن در شمال غربی کشور ادامه یابد.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید