روز دوشنبه ماه کامل (و ماه گرفتگی) را بگیرید


به گفته ناسا ، Skywatchers که ماه کامل را در ماه نوامبر تحسین می کند ، لذت دیگری خواهد دید: یک کسوف نیمکره هنگام عبور ماه از سایه بیرونی زمین در روز دوشنبه ، 30 نوامبر.

ماه فقط برای یک لحظه پر خواهد بود – روز دوشنبه ، ساعت 4:30 بعد از ظهر (9:30 UTC) اتفاق می افتد – اما ماه به مدت سه روز کامل ظاهر می شود: از شنبه شب تا سه شنبه صبح از 28 نوامبر تا 1 دسامبر)


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*